Lễ kí kết hợp tác với các tổ chức hành nghề luật trong đào tạo sinh viên ngành luật tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Lễ kí kết hợp tác với các tổ chức hành nghề luật trong đào tạo sinh viên ngành luật tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

17/01/2019

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

09/01/2019

Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2018

Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2018

07/01/2019

Phòng Quản trị với hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”

Phòng Quản trị với hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”

14/12/2018

Sức sống mới tại Trung tâm Liên kết đào tạo

Sức sống mới tại Trung tâm Liên kết đào tạo

22/11/2018