Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

12/06/2020

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2020

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn

Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn

27/02/2020

Thông báo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Thông báo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

12/02/2020