Tiếp và làm việc với đoàn các trường đại học Liên bang Nga

Tiếp và làm việc với đoàn các trường đại học Liên bang Nga

01/03/2019

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

27/02/2019

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

30/01/2019

Hội thảo chuẩn đầu ra và chương trình Đại học ngành Toán ứng dụng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Hội thảo chuẩn đầu ra và chương trình Đại học ngành Toán ứng dụng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

21/01/2019

Hội thảo “Mã nguồn mở - cơ hội cho sinh viên công nghệ thông tin”

Hội thảo “Mã nguồn mở - cơ hội cho sinh viên công nghệ thông tin”

18/01/2019

Hội thảo “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp ứng dụng”

Hội thảo “Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp ứng dụng”

18/01/2019