SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

     ĐẢNG ỦY

CÔNG ĐOÀN                                          BAN GIÁM HIỆU   ĐOÀN THANH NIÊN

 

KHOA ĐÀO TẠO PHÒNG CHỨC NĂNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  Công nghệ – Môi trường   Văn phòng   Trạm y tế
  Công nghệ thông tin   Công tác HS-SV   TT Dịch vụ tổng hợp 
  Tâm lí – Giáo dục    Đào tạo   TT Liên kết đào tạo
  GD Chính trị   Khảo thí-ĐBCL giáo dục   TT Khoa học công nghệ
  GD Mầm non   Quản lí KHCN-HTPT   TT NCPT nghề nghiệp
  GD Nghề nghiệp   Quản trị   TT Ngoại ngữ-Tin học
  GD Tiểu học   Sau đại học   TT Thông tin-Thư viện
  KH Thể thao và Sức khỏe   Tài chính – Kế toán   TT Thí nghiệm, TN, TH
  KH Tự nhiên   Thanh tra – Pháp chế   TT Tham vấn học đường
  KH Xã hội   Tổ chức cán bộ   
  Kinh tế và Đô thị   Tạp chí   
  Ngoại ngữ    
  Văn hóa–Du lịch–Dịch vụ