Thông tin tuyển sinh khoa Văn hoá - Du lịch

Thông tin tuyển sinh khoa Văn hoá - Du lịch

19/04/2020

Hội thảo sinh viên Văn hóa - Du lịch với doanh nghiệp: “Khai mở đường – Trao cơ hội”

Hội thảo sinh viên Văn hóa - Du lịch với doanh nghiệp: “Khai mở đường – Trao cơ hội”

25/10/2019

“Chạm vào ước mơ” - Dấu ấn chương trình chào Tân sinh viên của khoa Văn hoá - Du lịch.

“Chạm vào ước mơ” - Dấu ấn chương trình chào Tân sinh viên của khoa Văn hoá - Du lịch.

27/09/2019