Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của Khoa Văn hóa – Du lịch

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của Khoa Văn hóa – Du lịch

30/06/2020

Lễ kí kết hợp tác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nam Minh

Lễ kí kết hợp tác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nam Minh

05/06/2020

 Thông tin tuyển sinh khoa Văn hoá - Du lịch

Thông tin tuyển sinh khoa Văn hoá - Du lịch

19/04/2020

Hội thảo sinh viên Văn hóa - Du lịch với doanh nghiệp: “Khai mở đường – Trao cơ hội”

Hội thảo sinh viên Văn hóa - Du lịch với doanh nghiệp: “Khai mở đường – Trao cơ hội”

25/10/2019