Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị khách sạn theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp của Khoa Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ, Trườn

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị khách sạn theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp của Khoa Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ, Trườn

18/01/2019

Lễ kí kết hợp tác với các tổ chức hành nghề luật trong đào tạo sinh viên ngành luật tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Lễ kí kết hợp tác với các tổ chức hành nghề luật trong đào tạo sinh viên ngành luật tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

17/01/2019

Bình đẳng giới ở Việt Nam: “Công việc chăm sóc không trả lương – yêu thương là san sẻ”

Bình đẳng giới ở Việt Nam: “Công việc chăm sóc không trả lương – yêu thương là san sẻ”

26/12/2018

Lễ kỉ niệm 60 năm đào tạo giáo viên Tiểu học trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Lễ kỉ niệm 60 năm đào tạo giáo viên Tiểu học trường Đại học Thủ đô Hà Nội

24/12/2018

Phòng Quản trị với hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”

Phòng Quản trị với hoạt động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”

14/12/2018