Hàng ngàn thí sinh tham dự “Ngày hội tuyển sinh – tư vấn hướng nghiệp năm 2019”

Hàng ngàn thí sinh tham dự “Ngày hội tuyển sinh – tư vấn hướng nghiệp năm 2019”

17/03/2019

Thông báo tuyển sinh cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên và đại học chính quy năm 2019

Thông báo tuyển sinh cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên và đại học chính quy năm 2019

16/03/2019

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

26/02/2019

Tổng kết công tác tuyển sinh 2018

Tổng kết công tác tuyển sinh 2018

16/01/2019

Khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục khoá 1 năm 2019

Khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục khoá 1 năm 2019

12/01/2019