Thông báo thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT khóa CNTT202-HNMU

Thông báo thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT khóa CNTT202-HNMU

02/06/2020

Điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo hai năm tuyển sinh gần nhất

Điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo hai năm tuyển sinh gần nhất

01/06/2020

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường Đại học Thủ đô Hà Nội

01/06/2020

Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

22/05/2020