Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020

15/10/2019

Hội thảo khoa học quốc gia: “65 năm giáo dục Thủ đô và giá trị sống của người Hà Nội”

Hội thảo khoa học quốc gia: “65 năm giáo dục Thủ đô và giá trị sống của người Hà Nội”

05/10/2019

Sẵn sàng cho Hội thảo khoa học quốc gia

Sẵn sàng cho Hội thảo khoa học quốc gia

02/10/2019

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc với đoàn trường Đại học Hoa Kiều (Trung Quốc)

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc với đoàn trường Đại học Hoa Kiều (Trung Quốc)

25/09/2019

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc với chuyên gia Anh ngữ của Hoa Kỳ

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc với chuyên gia Anh ngữ của Hoa Kỳ

20/08/2019