Khai mạc Chương trình huấn luyện tự vệ năm 2019

Khai mạc Chương trình huấn luyện tự vệ năm 2019

10/06/2019

Khai giảng lớp

Khai giảng lớp "Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng" năm 2019

05/06/2019

Hội thảo “Hợp tác đào tạo ngành Toán – Tin ứng dụng giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các doanh nghiệp theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE)”

Hội thảo “Hợp tác đào tạo ngành Toán – Tin ứng dụng giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các doanh nghiệp theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE)”

03/06/2019

Thông báo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Thông báo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

03/06/2019