Xúc động chương trình

Xúc động chương trình "Lời chia tay mùa hạ" của khoa Sư phạm

24/06/2020

Kết quả cuộc thi

Kết quả cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020"

23/06/2020

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

19/06/2020

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

17/06/2020

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

12/06/2020