Lễ Khai trương Trung tâm Hán Nôm và Trung Quốc học

Lễ Khai trương Trung tâm Hán Nôm và Trung Quốc học

12/12/2018

Long trọng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Ngoại ngữ

Long trọng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Ngoại ngữ

10/12/2018

Hiệu quả từ khoá tập huấn: “Phụ nữ - Lối về an yên hạnh phúc”

Hiệu quả từ khoá tập huấn: “Phụ nữ - Lối về an yên hạnh phúc”

09/12/2018

Tiếp và làm việc với đại diện trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand - Hungary

Tiếp và làm việc với đại diện trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand - Hungary

06/12/2018