Hoạt động của giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên đất Mỹ

Hoạt động của giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên đất Mỹ

01/03/2019

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

27/02/2019

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tự chủ giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh

26/02/2019

Tặng quà học sinh vượt khó trường THPT Lưu Hoàng

Tặng quà học sinh vượt khó trường THPT Lưu Hoàng

02/02/2019

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2019

31/01/2019