Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

09/01/2019

Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2018

Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2018

07/01/2019

Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và “Giải golf vì sinh viên vượt khó học giỏi”

Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ và “Giải golf vì sinh viên vượt khó học giỏi”

07/01/2019

Tự hào 60 năm truyền thống trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tự hào 60 năm truyền thống trường Đại học Thủ đô Hà Nội

06/01/2019

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo khoa học quốc tế: “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

05/01/2019