“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khoá năm học 2019 - 2020

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khoá năm học 2019 - 2020

06/06/2020

Lễ kí kết hợp tác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nam Minh

Lễ kí kết hợp tác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nam Minh

05/06/2020

Công bố các quyết định khen thưởng phong trào

Công bố các quyết định khen thưởng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

31/05/2020

Giao ban công tác tháng 5 và bổ nhiệm một số vị trí cán bộ

Giao ban công tác tháng 5 và bổ nhiệm một số vị trí cán bộ

31/05/2020