Tổng kết công tác tuyển sinh 2018

Tổng kết công tác tuyển sinh 2018

16/01/2019

Khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục khoá 1 năm 2019

Khai giảng lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục khoá 1 năm 2019

12/01/2019

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

11/01/2019

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan)

09/01/2019

Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2018

Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2018

07/01/2019