Thể lệ gửi bài tạp chí khoa học trường Đại học Thủ đô Hà Nội

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI
SCIENTIFIC JOURNAL OF HANOI METROPOLITAN UNIVERSITY

(Tạp chí xuất bản định kì 1 tháng/số)

 

 

Tổng Biên tập
Nguyễn Xuân Hải

  

Phó Tổng Biên tập
Vũ Công Hảo

  

Hội đồng Biên tập

Bùi Văn Quân

Đặng Thành Hưng

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Anh Tuấn

Châu Văn Minh

Nguyễn Văn Mã

Đỗ Hồng Cường

Nguyễn Văn Cư

Lê Huy Bắc

Phạm Quốc Sử

Nguyễn Huy Kỷ

Đặng Ngọc Quang

Nguyễn Thị Bích Hà

Nguyễn Ái Việt

Phạm Văn Hoan

Lê Huy Hoàng

  

Thư kí tòa soạn
 

  

Biên tập kĩ thuật
Phạm Thị Thanh

 

Editor-in-Chief
Nguyen Xuan Hai

  

Associate Editor-in-Chief
Vu Cong Hao

  

Editorial Board

Bui Van Quan

Dang Thanh Hung

Nguyen Manh Hung

Nguyen Anh Tuan

Chau Van Minh

Nguyen Van Ma

Do Hong Cuong

Nguyen Van Cu

Le Huy Bac

Pham Quoc Su

Nguyen Huy Ky

Dang Ngoc Quang

Nguyen Thi Bich Ha

Nguyen Ai Viet

Pham Van Hoan

Le Huy Hoang

  

Secretary of the Journal
 

  

Technical Editor
Pham Thi Thanh

 

Giấy phép hoạt động báo chí số 571/GP-BTTTT cấp ngày 26/10/2015
In 200 cuốn tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2017

  

THỂ LỆ GỬI BÀI

1. Tạp chí Khoa học là ấn phẩm của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, công bố các công trình nghiên cứu và bài viết tổng quan trong nhiều lĩnh vực khoa học. Tạp chí được xuất bản định kì, mỗi số về một lĩnh vực cụ thể: Khoa học Xã hội và Giáo dục; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

2. Tác giả có thể gửi toàn văn bản thảo bài báo cho Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập hoặc biên tập viên theo địa chỉ email ghi ở dưới. Tất cả bản thảo bài báo gửi công bố đều được thẩm định về nội dung khoa học bởi các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín. Tạp chí không nhận đăng các bài đã công bố trên các ấn phẩm khác và không trả lại bài nếu không được duyệt đăng. Tác giả bài báo chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lí đối với nội dung kết quả nghiên cứu được đăng tải.

3. Bố cục bài báo cần được viết theo trình tự sau: tóm tắt (nêu ý tưởng và nội dung tóm tắt của bài báo); mở đầu (tổng quan tình hình nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề); nội dung (phương pháp, phương tiện, nội dung nghiên cứu đã thực hiện); kết luận (kết quả nghiên cứu, hướng nghiên cứu tiếp theo) và tài liệu tham khảo.

     Bài báo toàn văn không dài quá 10 trang đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ (Size) 12 thống nhất cho toàn bài, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên, cách dưới 2.5 cm, giãn dòng (Multiple) 1.25. Các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường viết theo quy định hiện hành của Nhà nước; các công thức, hình vẽ cần được viết theo các ký hiệu thông dụng; tên hình vẽ đặt dưới hình, tên bảng, biểu đồ đặt trên bảng. Khuyến khích các bài sử dụng chương trình LaTex với khoa học tự nhiên, công thức hóa học có thể dùng ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word. Bài báo phải có tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tóm tắt viết không quá 10 dòng. Tóm tắt tiếng Việt đặt sau tiêu đề bài báo và tên tác giả, tóm tắt tiếng Anh gồm cả tiêu đề bài báo đặt sau tài liệu tham khảo. Các tên nước ngoài được ghi bằng kí tự Latinh. Cuối bài có ghi rõ cơ quan công tác, số điện thoại, địa chỉ email của tác giả.

4. Phần Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và sắp xếp theo mẫu dưới đây:

  1. John Steinbeck (1994), Chùm nho phẫn nộ (Phạm Thủy Ba dịch, tập 2), Nxb Hội Nhà văn, H., tr.181.  

  2. Bloom, Harold (2005), Bloom’s guides: John Steinbeck’s The Grapes of Wrath, New York: Chelsea House, pp.80-81.

  3. W.A Farag, V.H Quintana,. G Lambert-Torres (1998), “A Genetic-Based Neuro-Fuzzy Approach to odelling and Control of Dynamical Systems”, IEEE Transactions on neural Networks Volume: 9 Issue: 5, pp.756-767.

 

Phòng Tạp chí - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Số 98, Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.3.767.1409;  Fax: 04.3. 833.5426
Email: tapchikhoahoc@daihocthudo.edu.vn

04/05/2024 13:54:01 | Số lần xem: 97
4 phút