Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa CNTT200-HNMU ngày 30/5/2020

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa CNTT200-HNMU:

1.     Đối tượng, mục đích:

22/05/2020 10:11:59 | Số lần xem: 9
1 phút