Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ Ba Hội đồng trường

Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ Ba Hội đồng trường

30/06/2021

TS. Đỗ Hồng Cường được bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

TS. Đỗ Hồng Cường được bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/12/2020

Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

02/10/2019