Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên thứ Tám

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên thứ Tám

07/04/2022

Thông qua Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 – 2030

Thông qua Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 – 2030

28/09/2021

Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ Ba Hội đồng trường

Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ Ba Hội đồng trường

30/06/2021

TS. Đỗ Hồng Cường được bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

TS. Đỗ Hồng Cường được bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/12/2020