Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội làm việc với Đảng uỷ Trường

Sáng 14/6, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã có buổi làm việc với Đảng uỷ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về công tác Đảng năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, Hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có 16 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 04 đồng chí (gồm Bí thư và 02 Phó Bí thư), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 05 đồng chí (gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra).

Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ tính đến thời điểm này là 337 đảng viên; trong đó có 283 đồng chí là đảng viên chính thức, 54 đảng viên dự bị, 61 đồng chí là sinh viên. Toàn Đảng bộ hiện nay có 17 Chi bộ; trong đó 08 Chi bộ phòng ban, 08 Chi bộ khoa và 01 Chi bộ Trường thực hành liên cấp Thăng Long.

Nhà trường hiện có 23 đơn vị; gồm: 06 phòng, 08 khoa, 07 trung tâm, 01 Trường thực hành liên cấp, 01 Tạp chí Khoa học. Nhà trường hiện có 446 cán bộ, giảng viên, nhân viên; trong đó, có 08 Phó Giáo sư, 82 Tiến sĩ, 282 Thạc sĩ, 52 Đại học, 22 trình độ khác. Bên cạnh đó, Nhà trường vẫn đang tiếp tục có 42 nghiên cứu sinh đang theo học ở nhiều chuyên ngành.

Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy trường đã luôn chú trọng đến việc chỉ đạo các Chi bộ thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo thông qua việc làm tốt công tác quy hoạch đối với cấp uỷ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các tổ chức Đảng, đoàn thể được kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác khen thưởng, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác phát triển Đảng theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.

Theo Bí thư Đỗ Hồng Cường, tất cả các Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều được Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức đúng theo kế hoạch của Thành ủy và Đảng ủy Khối với sự tham dự của 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua các hội nghị này, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức được sâu sắc và đúng đắn tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từ đó có biện pháp đề ra phương hướng công tác, học tập đúng theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đảng ủy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội luôn làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ theo các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường luôn được Đảng ủy chỉ đạo, quán triệt kịp thời. Việc tổ chức họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành luôn được thực hiện định kỳ 01 tháng 01 lần và khi có các nhiệm vụ đột xuất. Các đảng ủy viên theo sự phân công nhiệm vụ của Đảng ủy đã luôn phát huy được vai trò trong việc chỉ đạo các hoạt động đối với các Chi bộ được phân công phụ trách. Chế độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, không né tránh. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, xây dựng kế hoạch công tác hằng năm và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng theo yêu cầu của Đảng ủy Khối. Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng uỷ đã chỉ đạo quản lý đào tạo theo yêu cầu mới, thực hiện tự chủ đại học, củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng lồng ghép các chức năng hướng tới mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác quản trị Đại học. Triển khai cơ chế tự chủ toàn diện và xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy định đáp ứng yêu cầu quản trị đại học hiện đại. Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, phục vụ đào tạo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ phấn đấu đạt từ 50% trở lên. Hoàn thiện, xây dựng mới, tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo hiện có và các chương trình đào tạo cho các ngành sẽ mở trong thời gian tới. Đổi mới công tác tuyển sinh, đánh giá, đảm bảo tuyển đủ, tuyển đúng, đào tạo có chất lượng, đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển. Tổ chức các khóa liên kết đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho giáo viên và công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Xây dựng bộ tiêu chuẩn và tiêu chí, hoàn thiện mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập tại Hà Nội. Hợp tác chặt chẽ và giữ vững mối quan hệ đối tác toàn diện với các cơ sở thực hành truyền thống và tìm kiếm, mở rộng các cơ sở thực hành mới.

          Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao đổi về kết quả và tình hình thực hiện việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Đề án nâng cấp Trường Thăng Long; phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường; công tác kiểm tra, giám sát Đảng…

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhất trí với báo cáo của đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ trường. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nhận định, các công tác Đảng tại Nhà trường đã được thực hiện bài bản, đúng quy định. Toàn Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt việc sắp xếp vị trí việc làm sau khi sát nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đảm bảo đáp ứng hơn 90% nguyện vọng của cán bộ, giảng viên trong trường... Công tác phát triển Đảng viên của trường đã vượt chỉ tiêu hàng năm. Trong thời gian tới, Đảng uỷ cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trở thành điểm sáng của phong trào đoàn, phong trào thanh niên của Thủ đô. Đảng bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng xây dựng Nhà trường trong toàn thể các Đảng viên, viên chức. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng, hoàn thiện các quy chế, tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

17/06/2024 08:40:24 | Số lần xem: 154
7 phút