Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ 18

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng.

Sáng 4/7, Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức phiên họp lần thứ 18. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp. Cùng dự có các thành viên trong Hội đồng trường và lãnh đạo một số đơn vị liên quan tới các vấn đề cần thảo luận trong phiên họp. 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng, nhất trí thông qua điều chỉnh kế hoạch, mở rộng ngành đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ đưa ra khỏi kế hoạch mở mã ngành đào tạo giai đoạn 2022 – 2025 các ngành: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Marketing, Quốc tế học, Kỹ thuật cơ điện tử (hệ Đại học); Quản lý kinh tế, Văn học Việt Nam, Quản lý hệ thống thông tin, Luật kinh tế (hệ Thạc sĩ). Việc không mở các mã ngành trên chủ yếu là do Nhà trường đang thiếu đội ngũ giảng viên cơ hữu để chủ trì mở ngành theo quy định và một số ngành đào tạo Thạc sĩ, Nhà trường chưa đào tạo trình độ Đại học ngành tương ứng theo quy định. Hội đồng trường nhất trí bổ sung kế hoạch mở ngành đào tạo giai đoạn 2022 – 2025 với các ngành: Quản lý kinh tế (hệ Đại học); Văn học, Quản lý công (hệ Thạc sĩ); Giáo dục học (hệ Tiến sĩ). 

TS. Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng Nhà trường thảo luận tại phiên họp

Hội đồng trường cũng đã phê duyệt chính sách học phí năm học 2024 – 2025. Mức học phí trình độ đào tạo Đại học chính quy năm học 2024 – 2025 được xác định theo điểm a, khoản 2, Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định học phí đối với giáo dục Đại học vì Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Năm học 2023 – 2024, Hội đồng trường đã có Nghị quyết số 14/NQ-HĐT ngày 12/7/2023 quy định chính sách học phí năm học 2023 – 2024 bằng mức trần theo quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP. Năm học 2024 – 2025, mức trần học phí theo quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP tăng 13-25% so với năm học 2023 – 2024 (4 khối ngành tăng 13%, 01 khối ngành tăng 25%). Từ năm học 2025 – 2026, học phí quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP tăng trung bình 13% so với năm học trước liền kề. 

Do vậy, mức học phí trình độ Đại học năm học 2024 – 2025 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội áp dụng bằng mức trần học phí Đại học năm học 2024 – 2025 quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP (tăng 13-25% so với năm học 2023 – 2024). Mức học phí tín chỉ được xác định căn cứ vào mức tổng thu học phí theo niên chế từng năm học (10 tháng) và tổng số tín chỉ trung bình 1 năm (trung bình 1 năm 130 tín chỉ/năm tương đương 32,5 tín chỉ/năm). Đối với chương trình đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Nhà trường được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình đối với người học và xã hội. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, Hội đồng trường đã thông qua Đề án kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy các khoa, phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc trường để trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Đề án này nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế về cơ cấu tổ chức và phân công công việc tại Nhà trường. Đồng thời, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự chuyên môn hóa trong công tác tham mưu và khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và các nguồn lực vật chất khác do Thành phố Hà Nội đầu tư. 

Bên cạnh đó, Hội đồng trường cũng thảo luận, phê duyệt và thông qua các nội dung quan trọng khác như: Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo tổng kết năm học 2023 – 2024; Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2023 – 2024; Kế hoạch thực hiện triển khai các hoạt động thực hiện Đề án/Chiến lược phát triển 
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

04/07/2024 15:07:37 | Số lần xem: 279
4 phút