Thông tin về Hội thảo quốc gia: “Logistics vùng đồng bằng sông Hồng”

Sáng ngày 16/12, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia: “Logistics vùng đồng bằng sông Hồng”.

Dự kiến, sáng ngày 16/12, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia: “Logistics vùng đồng bằng sông Hồng”. Hội thảo là một trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Nhà trường và 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm về lĩnh vực đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Vùng đồng bằng sông Hồng, với hạt nhân là Thủ đô Hà Nội, là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước về mọi mặt; do vậy, phát triển vùng đồng bằng sông Hồng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian sắp tới là phát triển về logistics.

Là trường đại học duy nhất trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, có vai trò quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Logistics vùng đồng bằng Sông Hồng”nhằm mục đích tạo không gian kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để chia sẻ các tri thức hiện đại và kinh nghiệm phong phú về những nội dung của chủ đề Hội thảo.

Đến thời điểm này, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận, bài viết, tập trung vào các nội dung: Nhận diện hiện trạng tổ chức và kết cấu hạ tầng logistics vùng đồng bằng sông Hồng nói chung và Thủ đô Hà Nội hiện nay; đào tạo nguồn nhân lực và các chính sách phát triển logistics vùng đồng bằng sông Hồng nói chung và Thủ đô Hà Nội; định hướng và các giải pháp phát triển logistics vùng đồng bằng Sông Hồng nói chung và Thủ đô Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục thông tin về Hội thảo.

 

14/12/2023 15:50:10 | Số lần xem: 16
2 phút