Thông tin về Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành”

Sáng 3/1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng  yêu cầu đào tạo đa ngành”.

Sáng 3/1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng  yêu cầu đào tạo đa ngành”.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các quý vị quan tâm trao đổi học thuật, giao lưu, chia sẻ các vấn đề về phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên ở các trường đại học nói chung và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng theo đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành.

Dự kiến, Hội thảo sẽ thảo luận với các phiên toàn thể và phiên chuyên đề. Phiên toàn thể tập trung vào các vấn đề chung về lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng định hướng đào tạo đa ngành ở trường đại học. Phiên chuyên đề 1 có nội dung:Nâng cao trình độ năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên đáp ứng định hướng đào tạo đa ngành. Phiên chuyên đề 2:Quy hoạch đội ngũ giảng viên trong trường đại học đáp ứng định hướng đào tạo đa ngành.  

Ban tổ chức sẽ tiếp tục thông tin về Hội thảo.

02/01/2024 16:09:28 | Số lần xem: 18
2 phút