Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo

Ngày 18/12, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

 

Ngày 18/12, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

Dự lễ khai mạc có TS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh;  GS.TSKH Đặng Ứng Vận, Trưởng đoàn đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cùng các thành viên trong đoàn đánh giá. Về phía Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, dự lễ khai mạc có  PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị trong trường.

TS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhận định, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục là một hoạt động quan trọng nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đang từng bước tạo dựng văn hóa chất lượng thông qua việc đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục, dần tạo lập một cách bền vững những khuôn mẫu, chuẩn mực, quy tắc ứng xử, thói quen làm việc có chất lượng. Các tiêu chí kiểm định chất lượng đã trở thành thước đo cho các hoạt động của Nhà trường. Hàng năm, Nhà trường đã thực hiện công tác tự đánh giá nội bộ đối với hoạt động và chương trình đào tạo, thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan gồm sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và người sử dụng lao động nhằm cải tiến hoạt động, cải tiến nội dung môn học và chương trình đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, ngày 20/8/2020, Trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, Nhà trường đã tiến hành kiểm định 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Trong đợt đánh giá lần này, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện, hồ sơ cần thiết cho công tác kiểm định. Qua đó, Nhà trường sẽ phát huy những thế mạnh, nhận diện khắc phục những điểm tồn tại, tự điều chỉnh, góp phần xây dựng văn hóa chất lượng và sự phát triển bền vững cho Nhà trường.

Tại lễ khai mạc, 2 đơn vị có các chương trình đào tạo được kiểm định là khoa Văn hóa Du lịch và khkoa Kinh tế - Đô thị đã giới thiệu khái quát về khoa:

Thay mặt đoàn đánh giá, TS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh đã ghi nhận những hoạt động chuẩn bị, phối hợp cho hoạt động đánh giá của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian từ ngày 18-22/12, đoàn công tác sẽ làm việc tích cực, sát sao, công tâm, trách nhiệm nhằm đưa ra bản báo cáo chi tiết, chính xác đánh giá 4 chương trình đào tạo Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

Hình ảnh đoàn Đánh giá ngoài làm việc tại trường.

Nhà trường sẽ tiếp tục thông tin về hoạt động đánh giá này.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

18/12/2023 11:36:17 | Số lần xem: 23
4 phút