Danh sách đoàn thực tập sư phạm 1,2 THCS năm 2018-2019

Phòng Đào tạo Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo: Danh sách đoàn Thực tập sư phạm 1,2 Trung học cơ sở năm 2018-2019

Chi tiết xem tại tệp đính kèm dưới đây

27-12_dssv-ttsp1-2_thcs_2018-2019