Quyết định thành lập Hội đồng trường Đại học Thủ đô Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập Hội đồng trường ĐH Thủ đô Hà Nội