Hội đồng trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1 Ông Đỗ Hồng Cường Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng trường
2 Bà Hoàng Thị Thu Phương Chủ tịch Công đoàn Trường Thành viên
3 Bà Phạm Thị Thu Trang Sinh viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Liễu Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Thành viên
5 Bà Trần Thị Hà Giang Trưởng khoa Sư phạm Thành viên
6 Ông Vũ Công Hảo Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành viên
7 Bà Lê Thị Thu Hương Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch Thành viên
8 Bà Hoàng Thị Mai Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Thành viên
9 Ông Đặng Văn Soa Phó Hiệu trưởng Thành viên
10 Bà Nguyễn Thị Kim Sơn Trưởng phòng Quản lí KHCN-HTPT Thư ký
11 Ông Nguyễn Tiến Thăng Giám đốc Trung tâm Khoa học - Công nghệ Thành viên
12 Ông Nguyễn Văn Tuân Giám đốc Trung tâm Phát triển nghề nghiệp Thành viên
13 Bà Nguyễn Vũ Bích Huyền Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Thành viên
14 Ông Nguyễn Quang Ngọc Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô Thành viên
15 Ông Hà Văn Siêu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Thành viên
16 Ông Lê Đức Thuận Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Thành viên
17 Ông Trần Anh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Thành viên