Quyết định ban hành Quy định đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định ban hành Quy định đào tạo trực tuyến tại Trường.

Chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂY