Quyết định 78 ban hành Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành quyết định ban hành Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học.

Chi tiết quyết định xem TẠI ĐÂY