Kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2022

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy khóa 2022.

Chi tiết kế hoạch xem TẠI ĐÂY