Thông báo kết quả trúng tuyển và nhập học trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2023 (đợt 1)