DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO HÌNH THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2019

Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển tại đây (theo CMND, SBD hoặc họ tên)