Cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp

 LÃNH ĐẠO
   

TS. Phạm Thị Minh

Giám đốc

Chuyên ngành: Hóa học

Email: ptminh@daihocthudo.edu.vn

     
 

CNTrần Thượng Hoài Ân

 Phó giám đốc

Chuyên ngành: Kế toán

Email: tthan@daihocthudo.edu.vn

     
 CHUYÊN VIÊN
     
 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên ngành: Khoa học thư viện

Email: ntnanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Hoàng Thị Na

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: htna@daihocthudo.edu.vn

     
     
 

CN. Vũ Anh Tú

 

Chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc

Email: vatu@daihocthudo.edu.vn

     
    Phạm Thị Hưởng

Chuyên ngành: 

Email: pthuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Hoàng Thị Na

 

Chuyên ngành: CNTT

Email: htna@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Vương Tuấn Ngọc

 

 

Chuyên ngành: Báo chí

Email: vtngoc@daihocthudo.edu.vn