Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ký kết thoả thuận hộp tác với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

 

Chiều nay, 23 tháng 4 năm 2021, Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội đã diễn ra trang trọng tại Cung Trí thức Hà Nội. Dự lễ ký kết, về phía Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà NộiTS. Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng;các Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Tuấn Thịnh, TS. Nguyễn Văn Hoạt và lãnh đạo các đơn vị của Viện. Về phía Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo một số đơn vị.

TS. Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội

Sau buổi làm việc diễn ra ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, các bên đã trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản về hợp tác nghiên cứu khoa học; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; phát triển Tạp chí khoa học, ấn phẩm khoa học. Trên cơ sở đó, các nội dung hợp tác đã được thống nhất và đi đến lễ ký kết.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Theo đó, các bên thống nhất cung cấp thông tin, hỗ trợ chuyên môn phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học; triển khai đề tài, đề án, nhiệm vụ khi mỗi bên có nhu cầu. Phối hợp trao đổi chuyên gia để thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học khi cần thiết; tổ chức và cử cán bộ tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hội thảo, tọa đàm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các bên. Tổ chức liên danh tham gia thực hiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc ký kết các hợp đồng chuyên môn triển khai nghiên cứu, thực hiện các công việc cụ thể thuộc các đề tài, đề án, nhiệm vụ do các bên chủ trì thực hiện. Hai bên hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của hai bên. Hợp tác thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các bên. Kế hoạch hợp tác chi tiết được triển khai trong khoảng thời gian 5 năm và xây dựng cho các năm tiếp theo.

Hình ảnh lễ ký kết

Việc hợp tác trên nhằm phát huy khả năng, thế mạnh trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ của hai bên. Qua đó, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và tìm kiếm và tăng cường cơ hội hợp tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của hai bên.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác