Quy chế thi kết thúc học phần trên hệ thống thi trực tuyến học kì 2 năm học 2021-2022

 

Điều 1. Quy định về trách nhiệm của sinh viên trong kỳ thi

1. Đối với thiết bị thi, thiết bị hỗ trợ thi

a) Sinh viên tự chuẩn bị và tự kiểm tra thiết bị thi, thiết bị hỗ trợ thi và cài đặt các ứng dụng được quy định cùng các điều kiện khác theo Hướng dẫn sinh viên dự thi trắc nghiệm trực tuyến của TTKT&NN-TH. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về sự đáp ứng của thiết bị với yêu cầu được hướng dẫn. Những Sinh viên đăng ký dự thi tại trường dự thi trên máy tính do Nhà trường chuẩn bị.

b) Sinh viên báo cáo kịp thời với đơn vị đào tạo hoặc TTKT&NN-TH để được hướng dẫn xử lý khi có phát sinh đột xuất về thiết bị.

2. Đối với các tài khoản thi

a) Sinh viên bảo mật mật khẩu tài khoản thi của mình, không chia sẻ cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức và chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh với sinh viên khi để người khác sử dụng tài khoản của mình;

b) Sinh viên liên hệ với TTKT&NN-TH trước giờ thì ít nhất 24 giờ trước giờ thi nếu không đăng nhập được vào Hệ thống thi trực tuyến bằng mã SV của mình; Sau khi đăng nhập vào hệ thống lần đầu, sinh viên cần thay đổi mật khẩu khác để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản

3. Khi chuẩn bị để tham gia thi

a) Sinh viên tự chuẩn bị phòng thi, thiết bị thi, thiết bị hỗ trợ thi theo Hướng dẫn sinh viên dự thi trắc nghiệm trực tuyến do Giám đốc TTKT&NN-TH ban hành;

b) Sinh viên đảm bảo trang phục khi thi như khi đi học trên giảng đường và phù hợp với việc ngồi làm bài thi có camera giám sát sinh viên trong thời gian làm bài.

c) Đọc kỹ và đảm bảo đã hiểu rõ Quy chế, quy trình dự thi, cách thức làm bài thi 

d) Sinh viên chuẩn bị đủ thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân để được dự thi.

4. Khi dự thi

a) Đăng nhập vào Hệ thống thi trực tuyến trên https://thitructuyen.hnmu.edu.vn/; và Phòng thi trực tuyến trên MS Teamstrước thời gian thi tối thiểu 30 phút và kiểm tra việc kết nối của thiết bị thi, thiết bị hỗ trợ thi với camera, microphone và chuẩn bị các yêu cầu khác theo quy định;

c) Thực hiện việc điểm danh và báo cáo trên MS Teams để cán bộ coi thi kiểm tra thiết bị thi, thiết bị hỗ trợ thi, thẻ sinh viên/căn cước công dân, giấy nháp;

d) Sinh viên không được tự ý đăng xuất khỏi phòng thi trên phần mềm thi trực tuyến và MS Teams, bật tính năng Video và tắt tính năng Audio trong suốt thời gian làm bài. Chỉ được bật tính năng Audio khi được yêu cầu. Khi xảy ra sự cố trong quá trình thi cần liên hệ ngay với cán bộ coi thi để được hướng dẫn giải quyết trên MS Teams; 

e) SV chỉ được phép sử dụng duy nhất 01 thiết bị thi duy nhất để thực hiện làm bài. Không được phép sử dụng tài liệu liên quan đến các môn thi, không sử dụng máy tính hoặc điện thoại tra cứu liên quan đến môn thi. Tuyệt đối không được gian lận, thi hộ, trao đổi trong quá trình làm bài.

f) Trên thiết bị thi, sinh viên chỉ được mở và làm bài thi trên một tab duy nhất trên một thiết bị. Nếu trong quá trình dự thi sinh viên chuyển qua lại các tab và mở nhiều tab hệ thống sẽ tự động cảnh báo. Việc xử lý thí sinh bị cảnh báo sẽ được thực hiện theo quy định tại mục 4 của Quy chế này.

g) Khi cần phát biểu thì sử dụng chức năng “Giơ tay” (Raise your hand) hoặc bật microphone để báo cáo với cán bộ coi thi trên MS Teams. Sinh viên chỉ được nói khi cán bộ coi thi yêu cầu hoặc khi có vấn đề cần báo cáo với cán bộ coi thi. Lời nói phải to, rõ, không quá nhanh để việc nghe được chính xác. Trước khi vào nội dung cần nói, hãy đảm bảo cán bộ coi thi đã nghe được số báo danh của sinh viên. Tuyệt đối không nói chuyện với bất kỳ ai khác trong thời gian thi.

h) Sinh viên chấp hành quyết định, hướng dẫn của cán bộ coi thi tại phòng thi. Có thái độ, lời nói, hành vi đúng mực và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến sinh viên khác trong phòng thi. Nắm vững nội dung về dừng quyền dự thi được quy định

i) Bài thi được nộp tự động khi hết thời gian làm bài, nếu muốn kết thúc ca thi trước khi hết giờ làm bài thi bấm nút để nộp bài. Điểm thi được công bố ngay sau khi bài thi được nộp. Sinh viên không rời khỏi hệ thống thi cho đến khi được sự đồng ý của cán bộ coi thi.

k) Chỉ được rời khỏi vị trí thi, phòng thi khi được sự đồng ý của cán bộ coi thi;

l) Chỉ được đăng xuất khỏi hệ thống thi sau khi đã nộp bài thi, đã hết ít nhất 2/3 thời gian làm bài thi theo quy định và được sự đồng ý của cán bộ coi thi.

Điều 2. Dừng quyền dự thi của sinh viên

CBCT dừng quyền dự thi của sinh viên vào một trong các tình huống sau:

a) Sinh viên không có thẻ sinh viên/CCCD hoặc có nhưng không đảm bảo rõ ràng, đầy đủ nội dung thông tin trên thẻ hoặc căn cước;

b) Máy thi của sinh viên bị mất kết nối liên tục trong thời gian ngắn (khoảng 2 – 3 phút) hoặc mất kết nối đến lần thứ 3 trong thời gian thi hoặc tổng thời gian mất kết nối đến 10 phút;

c) CBCT không thể nghe rõ âm thanh hoặc không nhìn thấy rõ hình ảnh của sinh viên hoặc cả âm thanh và hình ảnh của sinh viên;

d) Sinh viên vào phòng thi online muộn hơn 10 phút so với quy định;

e) Sinh viên tự ý đăng nhập làm bài thi trước khi có hiệu lệnh của CBCT cho phép sinh viên làm bài thi;

g) Sinh viên cố tình tạo tiếng ồn trong phòng thi hoặc không khắc phục được tiếng ồn trong phòng thi khi đã được CBCT yêu cầu;

h) Sinh viên gọi điện cho CBCT nhiều lần và liên tục nhưng không nói rõ được điều cần hỗ trợ hoặc lặp đi lặp lại yêu cầu đã được hướng dẫn trước đó, dẫn tới ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của CBCT;

Điều 3. Kỷ luật sinh viên vi phạm quy định của kỳ thi

1. Hình thức kỷ luật khiển trách 

a) Được áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các vi phạm sau đây:

 • Không thực hiện đúng và kịp thời các chỉ dẫn của cán bộ coi thi, làm ảnh hưởng đến tiến trình tổ chức ca thi và thời gian của ca thi;

 • Có lời nói, hành vi thiếu tôn trọng cán bộ coi thi, sinh viên khác trong phòng thi tới mức cán bộ coi thi phải chấn chỉnh, nhắc nhở; 

 • Làm ồn trong phòng thi tới mức cán bộ coi thi nhận định là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều hành của cán bộ coi thi và việc làm bài của sinh viên dự thi;

 • Có bất kỳ sách, vở ghi, tờ giấy có chữ nào bị cán bộ coi thi phát hiện ở khu vực thi trong phạm vi xung quanh nơi sinh viên làm bài thi.

 • Sinh viên bị cảnh báo thay đổi tab hoặc mở nhiều tab trên thiết bị thi 01 lần.

b) Sinh viên bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm thi của môn đó.

c) Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT lập biên bản, chụp minh chứng và quyết định.

2. Hình thức kỷ luật cảnh cáo 

a) Được áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các vi phạm sau đây:

- Đã bị khiển trách một lần nhưng tiếp tục mắc lỗi;

- Tự ý rời vị trí thi, rời phòng thi khi chưa được cán bộ coi thi cho phép;

-  Sinh viên bị cảnh báo thay đổi tab hoặc mở nhiều tab trên thiết bị thi 02 lần.

b) Sinh viên bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm thi của môn đó.

c) Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT lập biên bản, chụp minh chứng và quyết định.

3. Hình thức kỷ luật đình chỉ thi hoặc hủy kết quả thi

a) Được áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các vi phạm sau đây:

 • Gian lận trong quá trình làm bài;

 • Nhờ người thi hộ hoặc hỗ trợ trong việc làm bài thi cho dù hành vi thi hộ hoặc hỗ trợ trong việc làm bài thi chưa được thực hiện

 • Thực hiện bất cứ hành vi gian lận nào sau đây trong thời gian thi và bị phát hiện trong và sau thời gian của ca thi:

 • Sao chép câu hỏi thi, một phần câu hỏi thi bằng bất kỳ hình thức nào;

 • Trao đổi đề thi với sinh viên khác bằng bất kỳ hình thức nào

 • Lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình trong phòng thi của sinh viên (ngoại trừ micro và camera trên máy thi, thiết bị hỗ trợ thi).

 • Sao chụp, ghi hình, phát tán bất kỳ hình ảnh, âm thanh nào của kỳ thi lên mạng xã hội hoặc gửi cho người khác phát tán lên mạng xã hội.

 • Sinh viên bị cán bộ coi thi nhận định là mặc trang phục không phù hợp với môi trường học đường nhưng không chấp hành yêu cầu thay đổi trang phục của cán bộ coi thi;

 • Sinh viên không chấp hành yêu cầu của cán bộ coi thi trong việc lập minh chứng cho trường hợp bị mất điện hoặc thiết bị thi ngừng hoạt động đột ngột.

 • Sinh viên bị cảnh báo thay đổi tab hoặc mở nhiều tab trên thiết bị thi 03 lần.

b) Sinh viên bị kỷ luật đình chỉ thi trong khi thi môn nào sẽ bị điểm không (0) môn đó; phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định của Trưởng ban Coi thi. , nhận điểm 0 (không) và chuyển hội đồng kỷ luật sinh viên xét kỷ luật theo Quy chế nếu bị phát hiện trước, trong và sau thời gian của ca thi

c) Hình thức đình chỉ thi do CBCT lập biên bản, thu tang vật và do Trưởng ban Coi thi quyết định

 Tin khác