Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


Hôm nay (3/2/2024) là ngày kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đúng ngày này cách đây 94 năm, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 1.

Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Ảnh: Tranh tư liệu TTXVN

Trong suốt 94 năm qua (1930-2024), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đó là đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền và làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, trong gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

Theo VTVTin khác