Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4

Sáng 28/9, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4. Tham dự Lễ khai giảng có Trung tá Phùng Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Cầu Giấy, Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Đại tá, PGS.TS. Phạm Thái Bình, Giảng viên Học viện Cảnh sát; TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng 74 viên chức và người lao động đang công tác tại Trường.

TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát biểu khai mạc 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường đã được triển khai trước đó và thực hiện thường xuyên. Thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2013, Kế hoạch số 1027/KH-ĐHTĐHN ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh dành cho đối tượng 4 năm 2022, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh năm 2022. Mục tiêu giáo dục Quốc phòng và An ninh là để “Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vinh dự được đón các giảng viên cao cấp của Học viện Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an và Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, những người dày dạn kinh nghiệm trong thực tế chiến đấu và trong giảng dạy đến truyền đạt các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Qua việc tổ chức lớp học này, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuân cũng bày tỏ hi vọng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị giữa Nhà trường với các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội và Công an sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa.

Trung tá Phùng Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Cầu Giấy, Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy

Tại buổi lễ, Trung tá Phùng Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Cầu Giấy, Phó Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy,  đã nhấn mạnh mục đích của lớp Bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, về Quốc phòng và An ninh; nắm được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ, viên chức, đảng viên để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách được giao.

Để lớp học đạt kết quả tốt, Trung tá Phùng Anh Tuấn đề nghị Ban tổ chức và các học viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí để sắp xếp, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, viên chức, đảng viên. Các học viên cần nêu cao tinh thần trách  nhiệm, bố trí sắp xếp thời gian tham gia học tập đảm bảo đúng quy định. Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cần vận dụng có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ theo trọng trách, cương vị công tác của mình và thường xuyên tuyên truyền đường lối Quốc phòng – An ninh của Đảng trong cơ quan và nhân dân.

Khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh sẽ diễn ra từ 28/9 – 01/10/2022 với 9 chuyên đề.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

 

 Tin khác