Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri Hà Nội tham gia bầu cử (Ảnh: Vietnam+)

Chiều 27/5, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội thông qua và ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử Thành phố, công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Nguyễn Vũ Bích Hiền đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội.  

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 23, huyện Sóc Sơn. Trong chương trình hành động của mình, bên cạnh thực hiện những quy định chung của người đại biểu nhân dân, với những kiến thức và kinh nghiệm được tích luỹ, bà hứa sẽ quyết tâm trở thành người đại diện xứng đáng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên các diễn đàn của Hội đồng nhân dân Thành phố; đề xuyết, kiến nghị xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình phát triển hỗ trợ giáo dục, đặc biệt quan tâm những địa bàn còn gặp khó khăn; chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội 

Trên cương vị là Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền sẽ chỉ đạo thực hiện một số vấn đề trọng tâm: Thường xuyên làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn để nắm bắt nhu cầu của địa phương, cung cấp các khoá học, chương trình học tập phù hợp, cung cấp các chuyên gia và nhà tư vấn giáo dục chất lượng cao; thực hiện chuẩn hoá và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo Luật Giáo dục mới và Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Đẩy mạnh hoạt động Đoàn Thanh niên, gắn kết tổ chức Đoàn với các tổ chức xã hội địa phương làm tốt công tác thiện nguyện, vì cộng đồng và bảo vệ môi trường. Sinh viên, giảng viên của Nhà trường tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, góp phần nâng cao trình độ dân trí, bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc, bản sắc của huyện Sóc Sơn nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của huyện Sóc Sơn với các đối tác, công ty du lịch, các trường đại học trong và ngoài nước, tạo điều kiện để góp phần phát triển du lịch cho địa phương. Tận dụng lợi thế Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các doanh nghiệp vận tải lân cận để phát triển ngành Logistics và quản trị kinh doanh, góp phần tạo cơ hội việc làm và nâng cao đời sống của người dân.

Trước sự quyết tâm, tận lực, phục vụ nhân dân của ứng cử viên PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền thông qua chương trình hành động, các cử tri đã bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên và kết quả được thể hiện bằng sự tín nhiệm, bầu Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền trở thành đại biểu Hội đồng nhân Thành phố Hà Nội.

Sự kiện này đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói chung và nâng cao trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân - Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền nói riêng trong việc tham mưu xây dựng các nghị quyết có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và đất nước.

Ngọc Hinh



Tin khác