Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền tiếp xúc cử tri tại khu vực bầu cử huyện Sóc Sơn

Sáng 14/5, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 23, huyện Sóc Sơn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp có giãn cách và trực tuyến qua 26 điểm cầu trên địa bàn huyện Sóc Sơn theo từng đơn vị bầu cử. PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, các cử tri đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội giới thiệu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XVI; các ứng cử viên báo cáo về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các ứng cử viên cho biết, được giới thiệu ra đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với cử tri. Các ứng cử viên bày tỏ  quyết tâm, sẽ tận tâm tận lực, vận dụng chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm của bản thân, phát huy thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trình bày chương trình hành động

Tại Hội nghị, trình bày về chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XVI, PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, bên cạnh thực hiện những quy định chung của người đại biểu nhân dân, với những kiến thức và kinh nghiệm được tích luỹ, bà sẽ quyết tâm trở thành người đại diện xứng đáng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên các diễn đàn của Hội đồng nhân dân Thành phố; đề xuyết, kiến nghị xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình phát triển hỗ trợ giáo dục, đặc biệt quan tâm những địa bàn còn gặp khó khăn; chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Trên cương vị là Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền sẽ chỉ đạo thực hiện một số vấn đề trọng tâm: Thường xuyên làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn để nắm bắt nhu cầu của địa phương, cung cấp các khoá học, chương trình học tập phù hợp, cung cấp các chuyên gia và nhà tư vấn giáo dục chất lượng cao; thực hiện chuẩn hoá và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo Luật Giáo dục mới và Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Đẩy mạnh hoạt động Đoàn Thanh niên, gắn kết tổ chức Đoàn với các tổ chức xã hội địa phương làm tốt công tác thiện nguyện, vì cộng đồng và bảo vệ môi trường. Sinh viên, giảng viên của Nhà trường tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, góp phần nâng cao trình độ dân trí, bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc, bản sắc của huyện Sóc Sơn nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của huyện Sóc Sơn với các đối tác, công ty du lịch, các trường đại học trong và ngoài nước, tạo điều kiện để góp phần phát triển du lịch cho địa phương. Tận dụng lợi thế Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các doanh nghiệp vận tải lân cận để phát triển ngành Logistics và quản trị kinh doanh, góp phần tạo cơ hội việc làm và nâng cao đời sống của người dân.

Trước sự quyết tâm, tận lực, phục vụ nhân dân của ứng cử viên PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền nói riêng và các ứng cử viên nói chung thông qua chương trình hành động, các cử tri đã bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên. Đồng thời tin tưởng, kỳ vọng sau khi trúng cử đại biểu Hội đồng nhân Thành phố Hà Nội, các ứng cử viên sẽ quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động của mình, luôn giữ mối quan hệ gần gũi với cử tri địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân trong tham mưu xây dựng các nghị quyết có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và đất nước.

Ngọc Hinh

 

 

 Tin khác