Ngành Toán ứng dụng – lựa chọn tích cực, chủ động

Đón trước những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng 4.0, bắt đầu từ năm học 2017, trường ĐH Thủ đô Hà Nội chính thức mở và tuyển sinh mã ngành đào tạo Toán ứng dụng. Đây là hướng đi tích cực, chủ động cho người dạy và học.
Mục tiêu đào tạo

Thế giới đang bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (cách mạng công nghiệp 4.0). Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng này là sản xuất thông minh dựa trên những tiến bộ vượt bậc của công nghệ số. Thông qua việc phân tích, xử lý các số liệu thu nhận được về sản xuất, quản lý, … nhằm đưa ra các kết luận tối ưu làm tăng hiệu quả cho cơ quan, doanh nghiệp
Việc đào tạo mã ngành Toán ứng dụng cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về khoa học tự nhiên, Hà Nội học cũng như Khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức cơ bản, hiện đại về Toán học, Tin học, chú trọng những học phần Toán ứng dụng như: Xác suất, Thống kê ứng dụng, Phân tích, Thiết kế và lập trình bằng các ngôn ngữ hiện đại, … để sinh viên có thể giải quyết hiệu quả các bài toán thực tế.

                                                               Sinh viên học tập tại phòng Tin học 
Trang bị cho sinh viên mô hình Toán học và cách giải các bài toán thực tế đã được giải quyết tại một số Viện nghiên cứu, công ty. Giúp sinh viên chủ động trong công việc sau khi tốt nghiệp.
Bồi dưỡng, phát triển kỹ năng mềm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thích ứng nhanh với môi trường làm việc nhiều áp lực, cạnh tranh nhưng cũng không ít cơ hội phát triển.
Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp ngành Toán ứng dụng, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công tác: Làm việc tại các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng có sử dụng Toán, Tin; Các công ty sản xuất, kinh doanh, các công ty phần mềm với vị trí: Chuyên gia phân tích, lập trình giải quyết các bài toán liên quan đến thực tế; Xử lý thông tin nhằm đề xuất các phương án để người đứng đầu xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị và ra các quyết định hiệu quả. Hoặc sinh viên có thể giảng dạy Toán hoặc Tin học ứng dụng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (sau khi học bổ sung các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
Tuyển sinh
Có thể dự tuyển một trong hai hình thức:
1) Tuyển sinh hình thức sử dụng học bạ;
2) Tổ hợp môn xét tuyển với ngành này là:
– Toán, Lý Hóa (A00)
– Toán, Hóa, Anh (D07)
– Toán, Khoa học tự nhiên, Anh (D90)
– Toán, Lý Anh (A01).
4. Kinh phí
Thu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(năm học 2017 – 2018: 270 ngàn đồng/1 tín chỉ, cả khóa đào tạo gồm 130 tín chỉ).
Sinh viên học lực khá, giỏi sẽ được cấp học bổng (200 – 300 ngàn đồng/tháng).
5. Giới thiệu chương trình học
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ, trong đó:

I.  Khối kiến thức giáo dục đại cương

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

   20 tín chỉ
+ Bắt buộc18 tín chỉ
+ Tự chọn2 tín chỉ (chọn 2 trong 6 tín chỉ)
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp82 tín chỉ
– Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành 50 tín chỉ
+ Bắt buộc48 tín chỉ
+ Tự chọn2 tín chỉ (chọn 2 trong 8 tín chỉ)
– Khối kiến thức ngành32 tín chỉ
+ Bắt buộc29 tín chỉ
+ Tự chọn12 tín chỉ (chọn 12 trong 15 tín chỉ)
III. Khối kiến thức nghiệp vụ ngành14 tín chỉ
+ Bắt buộc12 tín chỉ
+ Tự chọn2 tín chỉ (chọn 2 trong 6 tín chỉ)
IV. Khối kiến thức thực tập6 tín chỉ
V. Khoá luận tốt nghiệp/ môn học thay thế8 tín chỉ
TỔNG SỐ130 tín chỉ

6. Khả năng học tập trong và sau khi tốt nghiệp
Trong thời gian học cử nhân chính quy ngành Toán ứng dụng, tùy theo năng lực bản thân, sinh viên có thể đăng ký học văn bằng 2 của Trường về các ngành cử nhân Sư phạm, ngoài Sư phạm khác của Trường. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và học tập ở các trình độ sau đại học về Toán ứng dụng; Học văn bằng hai về ngành phù hợp; Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán ứng dụng có khả năng tiếp thu nhanh kiến thức của các lĩnh vực khác như tài chính, ngân hàng, quản lý để làm việc hiệu quả trong các môi trường khác nhau.

Nguyễn Văn Tuấn – Khoa Khoa học Tự nhiênTin khác