Kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc. Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2017), thầy và trò trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng và ý nghĩa.

Máy bay B52 bị bắn rơi trên đường phố Hà Nội – một trong những bức ảnh nổi tiếng về trận “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

(Ảnh: Infornet)

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 28/11/2017 của Thành ủy Hà Nội, công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Trong dịp này, trường ĐH Thủ đô Hà Nội cũng tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các nhân vật, nhân chứng lịch sử 12 ngày đêm tháng 12/1972; tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; tuyên truyền, cổ động trực quan…

Bên cạnh đó, kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” được gắn với các hoạt động kỷ niệm: 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2017), 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017)… tạo thành đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, cổ vũ Đảng bộ và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” có ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân ta, nhất là Quân chủng Phòng không – Không quân; quân dân Thủ đô, thành phố Hải Phòng và một số địa phương, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa này được tổ chức nhằm bồi dưỡng tình cảm yêu nước và tinh thần cách mạng, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào thực tiễn xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô và đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ngọc HinhTin khác