Hội thảo: “Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Giáo dục công dân theo định hướng tiếp cận năng lực”

Sáng 29/12/2017, Khoa Giáo dục chính trị Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Giáo dục công dân theo định hướng tiếp cận năng lực”. Dự Hội thảo, về phía khách mời có PGS.TS Trần Thị Mai Phương, TS. Nguyễn Lệ Thu – trường ĐH Sư phạm Hà Nội, TS. Lưu Thu Thủy – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, ThS. Ngô Thị Bích Đào – trường THPT Chuyên ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội; về phía trường ĐH Thủ đô Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Thị Toan – Trưởng Khoa Giáo dục chính trị cùng các giảng viên trong khoa. 

 

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm chú ý của các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong và ngoài trường, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Giáo dục công dân với 26 báo cáo, tập trung vào các nội dung chính: Chương trình Giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và đổi mới công tác đào tạo giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng chương trình Giáo dục công dân mới.

 

Về chương trình Giáo dục công dân, hội thảo đã tập trung làm rõ những điểm mới trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể nói chung, chương trình môn Giáo dục công dân nói riêng, chỉ ra một số điểm còn vướng mắc trong chương trình, đề xuất ý kiến để chương trình được hoàn thiện hơn.

PGS. TS Trần Thị Mai Phương trình bày tham luận    

Đặc biệt, phần lớn các ý kiến đã nêu lên yêu cầu tất yếu khách quan, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành Giáo dục công dân; giáo dục “kĩ năng mềm” cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục công dân trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay; học tập trải nghiệm trong đào tạo năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục công dân.

Việc đổi mới dạy và học môn Giáo dục công dân trong nhà trường phổ thông đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi công sức và tâm huyết của các nhà giáo dục. Trong Hội thảo, các nhà khoa học trao đổi thẳng thắn, cởi mở những vấn đề còn tồn tại để đi tới một số quan điểm thống nhất, đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dạy học Giáo dục công dân trong nhà trường phổ thông.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và chính thức ban hành Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vào ngày 28/7/2017. 

Nhằm tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, đề xuất phương hướng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo giáo viên Giáo dục công dân ở các trường sư phạm,  phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông, hội thảo về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Giáo dục công dân đã được tổ chức tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Hội thảo chính là dịp để các nhà khoa học, các nhà quản lý, đơn vị đào tạo tìm ra tiếng nói chung và hướng đi phù hợp trong hoạt động đào tạo môn Giáo dục công dân. 

Nguyễn Thị Xiêm – Khoa Giáo dục chính trịTin khác