Bộ môn Nghiệp vụ Giáo dục Tiểu học với việc “Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22”

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, ngày 30/03/2017, Bộ môn Nghiệp vụ khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức seminar “Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22”.

Trong buổi seminar TS. Ngô Thị Kim Hoàn đã giới thiệu những vấn đề chung về việc vận dụng Thông tư 22 trong dạy học ở Tiểu học hiện nay, so sánh Thông tư 22 so với Thông tư 30, những thuận lợi và khó khăn của giáo viên khi vận dụng thông tư này trong việc đánh giá học sinh. Đặc biệt TS Ngô Thị Kim Hoàn đã lấy những ví dụ cụ thể về thực tiễn để phân tích, hiểu rõ việc đánh giá học sinh tiểu học hiện nay.

TS. Ngô Thị Kim Hoàn trình bày tại buổi Seminar

Trong buổi seminar, các thày cô giáo cũng như các bạn sinh viên tham dự đã cùng thảo luận, trao đổi, chia sẻ những ý kiến cũng như kinh nghiệm của mình trong công tác đánh giá học sinh Tiểu học. Đặc biệt, các sinh viên K22 vừa kết thúc đợt thực tập đã chia sẻ những hiểu biết khi xuống trường Tiểu học, được trực tiếp học hỏi hoặc tham gia vào quá trình đánh gía học sinh Tiểu học cùng với các thày cô hướng dẫn.

Seminar “Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22” đã kết thúc tốt đẹp. Đây là cơ hội giúp giảng viên và sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học hiểu rõ hơn cũng như thâm nhập thực tế trong việc kiểm tra đánh giá học sinh hiện nay ở các trường Tiểu học. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em sinh viên được bồi dưỡng tình yêu nghề, ý thức trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu để trở thành những giáo viên Tiểu học trong tương lai.

Ngô Kim Hoàn – Khoa Giáo dục Tiểu họcTin khác