Thông báo về việc tổ chức dạy học trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy học kì 2 năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học bằng hình thức online, trên nền tảng Microsoft Team.
Phòng QLĐT&CTHSSV đã xin ý kiến chỉ đạo của BGH và ban hành Thông báo số 1255/TB-ĐHTĐHN ngày 24/12/2021.
Để kịp triển khai dạy học từ ngày 27/12/2021, phòng QLĐT&CTHSSV xin Thông báo về việc tổ chức dạy học trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19
Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY


Tin khác