Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường “Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”

Nhằm mục đích tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý và những quý vị quan tâm trao đổi học thuật, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học giáo dục, đặc biệt là vấn đề tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các cấp và sinh viên các trường cao đẳng, đại học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn”, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

- Thời gian: 08h00, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (Thứ ba).

- Địa điểm: Cơ sở 1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98, Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp

2. Thành phần tham gia

- Đại diện các cơ quan, tổ chức giáo dục, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các nhà trường mầm non, phổ thông, cao đẳng và đại học; giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm tới chủ đề hội của hội thảo.

3. Nội dung Hội thảo                                                                                                                                                                                   

Hội thảo gồm 1 phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề song song

- Phiên toàn thể: Tập trung vào các vấn đề chung của hội thảo về tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường: Lí luận và thực tiễn

Địa điểm: Hội trường lớn.

Thời gian: 8h00 – 9h45

-         Các phiên chuyên đề song song: 10h00-11h30:

  • Tiểu ban Trung học: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường Trung học - Hội trường lớn
  • Tiểu ban Tiểu học: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường Tiểu học - Phòng họp A
  • Tiểu ban Mầm non: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường Mầm non - Phòng họp A5

            Xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các em sinh viên quan tâm đến dự Hội thảo khoa học!Tin khác