Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chiều ngày 17 tháng 5 năm 2018, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nhân rộng mô hình tốt, gương người tốt, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thông qua Cuộc thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nhà trường. Cuộc thi cũng nhằm góp phần thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả cuộc thi sẽ là cơ sở để tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh đồng thời là cơ sở để đánh giá trung thực, khách quan ý thức chính trị,  đạo đức, pháp luật của mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên từ nhận thức đến hành động.

Về cách thức, cuộc thi sẽ có hai phần thi là trắc nghiệm và tự luận. Phần thi trắc nghiệm sẽ được tiến hành khách quan trực tuyến trên mạng nội bộ của Nhà trường với các nội dung: Tìm hiểu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tìm hiểu nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 04 Chương trình công tác của Đảng bộ Khối (khóa II) và chủ đề năm 2018 của Thành phố Hà Nội: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố”. Bên cạnh đó, các bài dự thi cần gắn nội dung xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Về phần thi tự luận, người dự thi sẽ viết về tấm gương người tốt việc tốt trong trường, có đổi mới phong cách lề lối làm việc trách nhiệm, đoàn kết, trung thực, tiết kiệm, sáng tạo và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn trường. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm giải Tập thể và giải Cá nhân. Trong đó, giải Tập thể có 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích. Về giải Cá nhân, có 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích. Thời gian kết thúc và trao giải dự kiến vào thời điểm khai giảng năm học 2018 – 2019 hoặc vào dịp kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô.Tin khác