Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP&AN 2 - 3 - 4, GDTC 1 - 2 tại cơ sở 2

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo: Kế hoạch giảng dạy môn học GDQP&AN 2 - 3 - 4, GDTC 1 - 2 tại cơ sở 2, Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 đối với khoa Văn hóa - Du lịch, khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, khoa Ngoại ngữ, khoa Kinh tế và Đô thị khóa 2021.

Chi tiết kế hoạch xem TẠI ĐÂYTin khác