Đề án tuyển sinh 2022

Ngày 28/01/2022, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã kí Quyết định số 76/QĐ-ĐHTĐHN ban hành Đề án tuyển sinh năm 2022. Theo đó, Trường sẽ tuyển sinh 24 mã ngành hệ đại học chính quy với 06 phương thức.

Chi tiết xem tại đây.Tin khác