Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2019

Phòng Sau đại học trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2019