Thông tin chung phòng Tổ chức cán bộ

1. Thông tin liên hệ

– Địa điểm: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

– Điện thoại: 042. 38342724

– Email: tccb@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng phòng: PGS.TS Phạm Văn Hoan

2. Thời gian thành lập

- Sau khi được thành lập với tên gọi là Trường Sư phạm Trung, sơ cấp Hà Nội, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ được sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ và Ban Giám hiệu, trong đó có ông Bùi Đình Tân, Hiệu phó phụ trách hành chính và tại chức. Cơ chế quản lí, lãnh đạo này được thực hiện trong suốt cả giai đoạn Trường mang tên là Trường Sư phạm cấp II (10 + 2) Hà Nội.

- Năm học 1969 − 1970, khi Trường được mang tên là Trường Sư phạm cấp II (10 + 3) Hà Nội, Phòng Tổ chức cán bộ chính thức được thành lập. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đầu tiên là ông Đinh Viết Khả, Bí thư Chi bộ Trường lúc bấy giờ (tổ chức Đảng của Trường lúc đó ở cấp Chi bộ).

3. Quá trình phát triển

Năm 1973, ông Nguyễn Khắc Phảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở Giáo dục Hà Nội được điều động về làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của trường. Phó Trưởng phòng là bà Lê Thanh Mai và bà Hồng Thị Thúy Ái (từ năm 1977). Sau này, Phòng Tổ chức cán bộ được giao thêm chức năng công tác chính trị và đổi tên thành Phòng Tổ chức − Chính trị.

Năm 1978, trường được Bộ Giáo dục nâng cấp thành Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội.

Năm 1982, Phó Trưởng phòng bà Lê Thanh Mai được chuyển sang Phòng Hành chính − Tổng hợp. Cũng trong năm 1982, chức năng công tác chính trị được chuyển sang Phòng Hành chính − Tổng hợp và Phòng Tổ chức cán bộ lúc này có chức năng tổ chức cán bộ, quản lí sinh viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Bà Hồng Thị Thúy Ái được bổ nhiệm làm Trưởng phòng từ năm 1983 cho đến khi nghỉ hưu (1988) và ông Vương Bích Hải làm Phó Trưởng phòng.

Năm 1987, Ban Bảo vệ trực thuộc Ban Giám hiệu được thành lập trên cơ sở Tổ Bảo vệ được tách ra từ Phòng Quản trị − Tài vụ, có nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn của Trường. Chức năng bảo vệ chính trị nội bộ vẫn thuộc Phòng Tổ chức cán bộ. Ông Vương Bích Hải được bổ nhiệm làm Trưởng phòng từ lúc bà Hồng Thị Thúy Ái nghỉ hưu (1988). Sau đó, bà Lê Thị Xuân Hà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng cho đến khi nghỉ hưu (2002).

Năm 1989, Ban Bảo vệ chuyển về Phòng Tổ chức cán bộ, bộ phận Quản lí sinh viên chuyển sang Phòng Giáo vụ (lúc đó đổi tên thành Phòng Đào tạo) và Phòng mang tên là Phòng Tổ chức − Bảo vệ.

Năm 1993, Trường Trung học Sư phạm Hà Nội được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Trường Trung học Sư phạm Hà Nội có 2 phòng là Phòng Giáo vụ (ông Trần Văn Đang làm Trưởng phòng, ông Nguyễn Quốc Cương làm Phó Trưởng phòng) và Phòng Hành chính − Quản trị (bà Nguyễn Thị Thanh Lệ làm Trưởng phòng). Chức năng tổ chức cán bộ thuộc về Phòng Giáo vụ. Sau khi sáp nhập, toàn bộ chức năng, nhiệm vụ cùng với hồ sơ tài liệu về tổ chức cán bộ đã được bàn giao cho Phòng Tổ chức − Bảo vệ. Ông Vương Bích Hải tiếp tục làm Trưởng phòng cho đến khi nghỉ hưu (1996) và ông Nguyễn Văn Thùy, Bí thư Đảng ủy khóa XI được bổ nhiệm làm Trưởng phòng.

Năm 2000, bà Ngô Diệu Hảo, Đảng ủy viên khóa XII, Tổ trưởng bộ môn Lí luận Mác – Lênin được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng thay ông Nguyễn Văn Thùy. Năm 2003, ông Vũ Chu Hà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng.

Năm 2005, bộ phận Công tác học sinh sinh viên từ Phòng Đào tạo chuyển sang Phòng Tổ chức − Bảo vệ và Phòng được đổi tên thành Phòng Tổ chức. Lúc đó, Phòng được bổ sung thêm bà Đào Thị Minh Hạnh làm Phó Trưởng phòng. Đến năm 2007, bộ phận Công tác học sinh sinh viên được tách ra để thành lập Phòng Công tác học sinh sinh viên.

Năm 2010, ông Nguyễn Mạnh Hiền được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, thay bà Ngô Diệu Hảo. Ông Vũ Chu Hà được bổ nhiệm lại làm Phó Trưởng phòng.

Tháng 11 năm 2014, bà Đinh Thị Kim Thương được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng và từ tháng 12 năm 2014 được giao phụ trách Phòng.

Tháng 12 năm 2015, ông Phạm Văn Hoan, Trưởng khoa Công nghệ – Môi trường được điều động sang giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, kiêm Trưởng khoa Công nghệ – Môi trường (thôi kiêm Trưởng khoa từ tháng 5 năm 2016).

Từ tháng 4 năm 2016, bộ phận bảo vệ chuyển sang Phòng Quản trị.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Tổ chức cán bộ qua các thời kì là tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lí, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc thuộc về lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự, lao động, tiền lương, chế độ chính sách và bảo vệ an ninh chính trị.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, xây dựng định hướng và chiến lược phát triển Nhà trường; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên, chuyên viên, nhân viên đạt và vượt chuẩn một trường Cao đẳng Sư phạm trước kia và đội ngũ cán bộ, giảng viên năng động sáng tạo của trường Đại học Thủ đô Hà Nội hiện nay. Phòng đã thực hiện tốt việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy định trong Trường, góp phần thực hiện đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2015, Phòng đã tham mưu giúp việc Ban Giám hiệu trong việc thành lập các đơn vị trực thuộc Trường (các khoa, phòng, trung tâm), xây dựng hệ thống các văn bản điều hành hoạt động của trường đại học; tham mưu giúp việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao đáp ứng nhu cầu đào tạo đa ngành.

Phòng đã tham mưu với lãnh đạo Trường đảm bảo các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

Trong những năm tới, Phòng tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “Giỏi một lĩnh vực, Biết nhiều lĩnh vực” nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực thực hiện của đội ngũ cán bộ, viên chức.

Có thể khẳng định, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ đã vượt lên trên khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp to lớn vào những thành tích chung của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội trước kia, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hiện nay.

Phòng được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tặng nhiều Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác cán bộ, công tác bảo vệ trật tự, an ninh chính trị nội bộ.