Hướng tới Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

Thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII: “Sắp xếp, tổ chức lại, tập trung xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục” và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035”, Văn phòng Khoa học giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội” vào ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Hội thảo nhằm đề xuất mô hình quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo phân vùng địa lý, theo từng ngành đào tạo giai đoạn từ 2020 – 2025 và từ 2025 – 2035; đánh giá tác động xã hội đối với mô hình kế hoạch đã đề xuất.

Tham dự Hội thảo, dự kiến có các đại biểu đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuyên gia từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng sư phạm; giảng viên các trường sư phạm; lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo; thành viên nghiên cứu đề tài và các nhà khoa học quan tâm.

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngọc Hinh

 Tin khác