Văn hóa học - ngành học phù hợp với xu hướng

Sáng ngày 18/03/2023, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Văn hóa học của Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã được tổ chức. Dự Hội đồng có, GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Đại học Quốc gia Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng và cán bộ, giảng viên Khoa Văn hóa Du lịch.


TS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch trình bày tại Hội đồng

 Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học nhận được sự quan tâm và đầu tư rất lớn từ Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bởi lẽ, ngành Văn hóa học đáp ứng được mục tiêu, định hướng phát triển trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Văn hóa học là lĩnh vực có mối liên hệ, chịu ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn trong quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, đứng trước sự suy thoái đạo đức, sự xem nhẹ văn hóa trong tiến trình phát triển đất nước nên Văn hóa học trở thành một lĩnh vực, bộ phận đặc biệt quan trọng và không thể thiếu với bất cứ quốc gia nào. Do vậy, nhu cầu đào tạo với ngành này là rất lớn. Các điều kiện để tổ chức đào tạo ngành Văn hóa học chủ yếu ở nguồn nhân lực giảng viên, phòng học tiêu chuẩn, hệ thống giáo trình, tài liệu và các mối liên kết với cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, các Bảo tàng, Ban Quản lý di tích,... Đây là những điều kiện về cơ bản trường Đại học Thủ đô Hà Nội hoàn toàn đáp ứng được. Với xu hướng (tất yếu) đào tạo đại học liên ngành như hiện nay, ngành Văn hóa học đặc biệt phù hợp. Ngành Văn hóa học có mối liên hệ chặt chẽ với các ngành hiện đang đào tạo tại khoa Văn hóa – Du lịch cũng như các ngành đào tạo khác trong Trường, như ngành: Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Lịch sử… Qua đó, có thể tận dụng được lợi thế về con người cũng như các điều kiện đảm bảo khác để tổ chức đào tạo.

Các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung, cấu trúc của chương trình đảm bảo được tính khoa học, hợp lý và thể hiện tính ứng dụng rất cao. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi ý với ban soạn thảo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề án mở ngành. Ngành Văn hóa học được kỳ vọng sẽ trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho các sinh viên trong thời gian tới.

 Ngọc Hinh

 Tin khác