Cơ cấu tổ chức khoa Ngoại ngữ

 BAN CHỦ NHIỆM KHOA
                                            
   

TS. Trần Quốc Việt

Trưởng khoa, Giảng viên

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Email: tqviet@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Trịnh Phan Thị Phong Lan

Phó Trưởng Khoa, Giảng viên chính

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: tptplan@daihocthudo.edu.vn

     

 

  BỘ MÔN TIẾNG ANH
                                                          
   

ThS. Nguyễn Thị Bích Liên,

Phó Trưởng bộ môn phụ trách

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: ntblien@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Phó Trưởng bộ môn 

Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Email: ntthuyen@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Phạm Lan Anh

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: planh@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Nguyễn Thị Huyền Châu

Giảng viên

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nthchau@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thúy Hạnh

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: nthanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nthoa@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Trần Thị Như Hoa

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: ttnhoa@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Dương Thị Huyền

Giảng viên

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: dthuyen@daihocthudo.edu.vn

     
     
   

ThS. Nguyễn Thanh Ly

Giảng viên

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: ntly@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Bùi Thanh Nga

Giảng viên 

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: btnga@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giảng viên 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: ntanguyet@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Phạm Hồng Trang

Giảng viên

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: phtrang@daihocthudo.edu.vn

     

 

BỘ MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC
                                                         
 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huệ

Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Email: ntthue@daihocthudo.edu.vn

     
    ThS. Nguyễn Thị vân Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: ntvanh3@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Giảng viên

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: ntthuong2@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Vũ Thanh Hương

Giảng viên 

Chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ quốc tế

Email: huongvt@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Phạm Hữu Khương

Giảng viên 

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: phkhuong@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: ntlinh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Vũ Thị Anh Thơ

Giảng viên

Chuyên ngành: GD Tiếng Hán quốc tế

Email: vtatho@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ giáo dục học

Email: nttthuy@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Lê Thị Thanh Tú

Giảng viên 

Chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ Quốc tế

Email: ltttu@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Lê Bích Vân

Giảng viên 

Chuyên ngành: Hán ngữ đối ngoại và giảng dạy

Email: lbvan@daihocthudo.edu.vn

     
 BỘ MÔN ĐA NGÔN NGỮ
                                                  
   

ThS. Đinh Thị Thảo

Phó Trưởng bộ môn phụ trách

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: dtthao@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Bùi Thu Giang

Giảng viên 

Chuyên ngành: Tiếng Nhật Bản

Email: btgiang@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Bùi Huy Minh Hoàng

Giảng viên 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc

Email: bhmhoang@daihocthudo.edu.vn

   

 

 

ThS. Nguyễn Kiều Ngân

Giảng viên 

Chuyên ngành: Tiếng Pháp

Email: nkngan2@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Lê Thị Diễm Phương

Giáo vụ

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Email: ltdphuong@daihocthudo.edu.vn

     
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ HỌC LIỆU HÁN NGỮ
                                               
   

TS. Phạm Hữu Khương

Giám đốc

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: phkhuong@daihocthudo.edu.vn

     


Tin khác