Thông tin Hội thảo quốc gia: “Chương trình giáo dục Ngữ văn 2018 và sách giáo khoa Ngữ văn – Thực tiễn dạy học môn học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên”

Ngày 19/1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia: “Chương trình giáo dục Ngữ văn 2018 và sách giáo khoa Ngữ văn – Thực tiễn dạy học môn học và những vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên”. Hội thảo là một trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Nhà trường và 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các quý vị quan tâm trao đổi học thuật, giao lưu, chia sẻ các vấn đề về chương trình giáo dục Ngữ văn 2018, sách giáo khoa Ngữ văn; thực tiễn dạy, học môn Ngữ văn và các vấn đề đặt ra trong đào tạo giáo viên Ngữ văn.

Hội thảo đã nhận được hơn 70 bài viết, báo cáo tham luận của các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu trong trường và ngoài trường. Các bài viết tập trung vào bốn nội dung chính: Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, sách giáo khoa Ngữ văn, thực tiễn dạy học môn Ngữ văn và những vấn đề đặt ra trong đào tạo môn Ngữ văn.

Dự kiến, Hội thảo sẽ thảo luận với các phiên toàn thể và các phiên tiểu ban.

Phiên toàn thể tập trung vào các vấn đề chung về chương trình giáo dục Ngữ văn 2018, sách giáo khoa Ngữ văn.

 Phiên tiểu ban 1: Đào tạo giáo viên đáp ứng Chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn 2018

 Phiên tiểu ban 2: Khai thác ngữ liệu và tích hợp dạy học trong các bộ sách giáo khoa Ngữ văn 2018.

Phiên tiểu ban 3: Phát triển chương trình và ứng dụng công nghệ trong dạy học Ngữ văn.

Phiên tiểu ban 4: Bồi dưỡng kĩ năng, phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn 2018.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục thông tin về Hội thảo.