Thông tin chung khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

1. Thông tin liên hệ

- Văn phòng khoa:Tầng 1, Nhà 2 tầng, Cơ sở 1 (Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội).

-  Điện thoại: 0243 834 1864.

Email: khxh@daihocthudo.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập theo Quyết định số 921/QĐ-ĐHTĐHN ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở sáp nhập các khoa: Khoa học Xã hội, Giáo dục Chính trị, Tâm lý - Giáo dụcBộ môn Luật thuộc khoa Kinh tế - Đô thị trước đây.

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng các chương trình đào tạo trình độ đại học; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giáo viên… các chuyên ngành: Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tâm lý học, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Giáo dục đặc biệt, Pháp luật... cho sinh viên trong khoa và toàn trường.

- Xây dựng các chương trình đào tạo trình độ sau đại học; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo học viên, nghiên cứu sinh các ngành Quản lý giáo dục, Chính trị học, Văn học Việt Nam... và các ngành khác khi được cấp phép.

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy các chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Việt Nam học... cho các khoa Sư phạm, Văn hóa - Du lịch... của trường.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo... và các hoạt động khác của nhà trường.

3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy

Về cơ cấu, hiện khoa gồm 06 Bộ môn (Ngôn ngữ và Văn học; Khoa học Lịch sử; Lý luận Chính trị; Tâm lý học - Công tác xã hội; Quản lý giáo dục - Giáo dục đặc biệt; Luật) và 02 Trung tâm (Tham vấn học đường và can thiệp sớm; Tư vấn và thực hành nghề Luật).

Về đội ngũ, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có 48 cán bộ, giảng viên; trong đó gồm 3 PGS.TS, 18 TS, 26 Thạc sĩ và 01 Cử nhân (đang học Thạc sĩ). Hiện có 11 NCS, 03 người sắp bảo vệ.

Ban Chủ nhiệm khoa gồm 03 đồng chí:

- Vũ Công Hảo, PGS.TS.GVCC, Trưởng khoa, chuyên ngành Văn học nước ngoài. 

- Nguyễn Thị Yến Thoa, TS.GVC, Phó Trưởng khoa, chuyên ngành Quản lý Giáo dục. 

- Nguyễn Ngọc Lan, TS.GVC, Phó Trưởng khoa, chuyên ngành Luật. 

Công đoàn khoa gồm 03 đồng chí:

- Nguyễn Thị Thanh Huyền, TS.GVC, Chủ tịch Công đoàn, chuyên ngành Văn học Việt Nam hiện đại.

- Vũ Thị Quỳnh, TS.GV, Phó Chủ tịch Công đoàn, chuyên ngành Quản lí giáo dục.

- Phạm Thu Hương, ThS.CV, chuyên ngành Luật Kinh tế, Giáo vụ khoa.

Ngay sau khi có Quyết định thành lập, khoa đã thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 1258/HD-ĐHTĐHN ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội “Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự các khoa trực thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”, đã thành lập Hội đồng khoa, kiện toàn lãnh đạo các Tổ bộ môn, Trung tâm.

Danh sách 48 CBGV được thống kê cụ thể trong mục Cơ cấu khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.

4. Các ngành đang tuyển sinh, đào tạo

* Ngành Quản lý giáo dục: Cung cấp các kiến thức tổng quát về hệ thống giáo dục thế giới và Việt Nam, kiến thức và kĩ năng chuyên ngành Quản lý giáo dục; giúp sinh viên nắm chắc và biết cách tổ chức, quản lý, kiểm tra, đánh giá… các hoạt động giáo dục vĩ mô và vi mô; trên cơ sở đó, thúc đẩy hoạt động giáo dục phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. Sau khi ra trường, sinh viên có thể trở thành các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý, giảng viên và chuyên viên tại các cơ sở giáo dục. Ngành Quản lý Giáo dục đã tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ các khóa 2018-2020, 2019-2021 và 2020-2022; đã xây dựng và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở mã ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ.

 * Ngành Công tác xã hội: Cung cấp các kiến thức về Xã hội học nói chung, Xã hội học trong quản lý văn hóa, giáo dục nói riêng; trang bị cho sinh viên các kỹ năng tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa - xã hội; kĩ năng thuyết trình, vận động quần chúng; tổ chức các hoạt động phong trào… góp phần giữ vững kỉ cương, giảm trừ tệ nạn, hướng tới sự tiến bộ của xã hội và con người. Sinh viên ngành Công tác xã hội sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các phòng Văn hóa, phòng Lao động - Thương binh xã hội…; chuyên viên tư vấn trong các cơ sở y tế, trường học…; trở thành các nhà hoạt động, nghiên cứu về Xã hội học hoặc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

* Ngành Giáo dục đặc biệt: Cung cấp các kiến thức về Tâm lí học, Giáo dục học nói chung và các kiến thức chuyên ngành về Giáo dục đặc biệt nói riêng; rèn luyện cho sinh viên khả năng nhận biết và sử dụng tốt kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng đặc biệt, mắc các bệnh lý xã hội hay khuyết tật bẩm sinh… cần hỗ trợ và can thiệp. Trong quá trình học, sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt được học hỏi nhiều chuyên gia, được thực hành tại các cơ sở và tại Trung tâm Tham vấn học đường và can thiệp sớm của trường. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể nhận công tác tại các cơ sở y tế, các Trung tâm giáo dục hòa nhập, Trung tâm tham vấn học đường; các trường Tiểu học, Mầm non; làm chuyên gia tư vấn hoặc giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng. Nhu cầu nguồn nhân lực ngành Giáo dục đặc biệt hiện rất lớn. Sinh viên học ngành Giáo dục đặc biệt được miễn học phí toàn khóa.

* Ngành Luật: Cung cấp các kiến thức cơ bản của chương trình Cử nhân Luật; giúp sinh viên nắm vững hệ thống luật pháp của Nhà nước; tổ chức của ngành Lập pháp, Tư pháp và hoạt động của các đơn vị hành pháp, cơ quan thực thi pháp luật. Trong quá trình học tập, sinh viên ngành Luật được thực tập tại chỗ tại Trung tâm Tư vấn và thực hành nghề Luật của trường; được trải nghiệm, thực hành các kĩ năng thông qua các hoạt động tư vấn và xét xử tại các địa phương… Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan tư pháp, hành pháp từ trung ương đến địa phương; làm việc trong các doanh nghiệp, đoàn thể, học đường trong vai trò là cán bộ pháp chế; làm luật sư; công chứng viên; nhân viên tư vấn pháp luật độc lập hoặc tham gia giảng dạy kiến thức pháp luật trong các nhà trường.

* Ngành Chính trị học: Trang bị hệ thống tri thức chính trị - xã hội cơ bản, giúp sinh viên am hiểu tình hình chính trị trong nước và quốc tế; thấm nhuần chủ nghĩa Mac-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy chính trị nhạy bén, độc lập, sáng tạo, năng lực thuyết trình, bình luận; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân tốt... Sau khi ra trường, sinh viên ngành Chính trị học có thể công tác trong các tổ chức, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị; giảng viên, giáo viên trong các nhà trường; phóng viên, biên tập viên, bình luận thời sự chính trịở các báo, đài trung ương và địa phương… Sinh viên ngành Chính trị học được miễn học phí toàn khóa.

* Các ngành đã xây dựng và chuẩn bị đào tạo năm 2022

- Trình độ sau đại học: Tiến sĩ Quản lý giáo dục; Thạc sĩ Văn học Việt Nam; Thạc sĩ Chính trị học.

- Trình độ đại học: Tâm lý học, Cử nhân Văn học Việt Nam.