Cơ cấu tổ chức khoa Khoa học thể thao và sức khỏe

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA
     
   

PGS.TS. Phạm Đông Đức

Trưởng khoa

Chuyên ngành: Thể dục thể thao

Email: pdduc@daihocthudo.edu.vn 

     
 

TS. Vũ Minh Cường

Phó Trưởng khoa 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

Email: vmcuong@daihocthudo.edu.vn

     
           

ThS. Nguyễn Đức Quang

Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: ndquang@daihocthudo.edu.vn

 

  BỘ MÔN THỂ THAO CÁ NHÂN
 

ThS. Nguyễn Thế Nhiên

Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Teakwondo, Cầu lông

Email: ntnhien@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Phạm Tràng Kha

Giảng viên

Chuyên ngành: Thể dục, Dance sport

Email: ptkha@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Đức Quang

Giảng viên

Chuyên ngành: Điền kinh, 

Email: ndquang@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Lưu Xuân Bình

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao

Email: lxbinh@daihocthudo.edu.vn

   

 

   

ThS. Nguyễn Như Phong

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất

Email: nnphong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Văn Việt

Giảng viên

Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao

Email: nvviet@daihocthudo.edu.vn

 

  BỘ MÔN THỂ THAO TẬP THỂ
     ThS. Nguyễn Duy Linh

Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Bơi lội, Đá cầu

Email: ndlinh@daihocthudo.edu.vn

   

 

     

ThS. Phạm Tràng Kha

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất

Email: ptkha@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh

Giảng viên

Chuyên ngành: Bóng rổ, Dance sport

Email: dtqanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Đỗ Hữu Trung

Giảng viên

Chuyên ngành: Bóng ném, Cầu lông

Email:dhtrung@daihocthudo.edu.vn

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Lưu Thị Như Quỳnh

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất

Email: ltnquynh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

ThS. Bùi Mạnh Dương

Giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất

Email: bmduong@daihocthudo.edu.vn

 

 BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

     
 

ThS. Trần Văn Tùng

Trưởng bộ môn 

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: tvtung@daihocthudo.edu.vn      

     
   

 ThSNguyễn Văn Minh

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: nvminh@daihocthudo.edu.vn

     
   

   

     
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

Chuyên ngành: GD Chính trị - GD Quốc phòng

Email: ntthien@daihocthudo.edu.vn      

     
BỘ MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
     
 

TS. Vũ Minh Cường

Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Bóng chuyền, Cầu lông

Email: vmcuong@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Huỳnh Thị Tuyển

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Giáo dục Thể chất

Email: nnphong@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Công Trường

Giảng viên

Chuyên ngành: Cầu lông, Đá cầu

Email: nctruong@daihocthudo.edu.vn

     
   

 

     
   

ThS. Đào Thị Phương Chi

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Y sinh học TDTT

Email: dtpchi@daihocthudo.edu.vn

VĂN PHÒNG KHOA
     
   

CN. Trương Thanh Hương

Giáo vụ

Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc

Email: tthuong@daihocthudo.edu.vn

 

 

 Tin khác